Báo cáo Trait-Map® phản ánh những chỉ số nào về tính cách? (Phần 4)

Khi tham gia Trait-Map® bạn sẽ tiếp nhận một lượng lớn kiến thức về tính cách, ứng dụng tâm lý học trong thực tế (đặc biệt khoa học hành vi). Báo cáo không gắn nhãn bạn là ai? Công cụ chỉ giúp bạn nhận diện tính cách, xác định các hành vi mà bạn thường xuyên sử dụng.
Báo cáo Trait-Map®Học viện FamHRM
Ảnh: Giới thiệu Trait-Map® - Xác định Tính cách Nhân viên

Thứ 8, Khám phá những lĩnh vực bạn nên phát triển dựa trên Trait-Map®

Dựa trên hồ sơ Big-Five, báo cáo Trait-Map® sẽ gợi ý cho bạn những lĩnh vực có xác suất cao nhất phù hợp với bạn và nên tập trung. Bạn sẽ phải tư duy nhiều với phần báo cáo gợi ý này, tìm kiếm lĩnh vực mà bạn cảm thấy phù hợp nhất, hạnh phúc nhất khi thực hiện chúng. 

Song song, với việc gợi ý những lĩnh vực mà bạn mạnh nhất, báo cáo còn đưa ra cảnh báo nếu bạn sử dụng quá mức thế mạnh sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và cân bằng của bản thân.

Khi tham gia Trait-Map® bạn sẽ tiếp nhận một lượng lớn kiến thức về tính cách, ứng dụng tâm lý học trong thực tế (đặc biệt khoa học hành vi). Báo cáo không gắn nhãn bạn là ai? Công cụ chỉ giúp bạn nhận diện tính cách, xác định các hành vi mà bạn thường xuyên sử dụng. Từ đó, điều tiết và cải thiện những hành vi đó, giúp bạn hiểu bản thân mình hơn, sống và làm việc hạnh phúc hơn, nâng cao khả năng hợp tác trong công việc, cũng như hiểu và độc vị người khác tốt hơn.

Gợi ý nghề nghiệp qua Trait-Map®Học viện FamHRM
Ảnh: Minh họa Lĩnh vực nên tập trung qua Trait-Map®

Bạn cũng có thể tự trả lời một số câu hỏi dưới đây:

  1. Bạn là người có tính cách thế nào?
  2. Bạn đang thể hiện tính cách nào quá nhiều? Quá ít? Chúng sẽ ảnh hưởng đến bạn ra sao?
  3. Bạn sẽ điều tiết, cải thiện hành vi của mình ra sao để phù hợp hơn nơi công sở?
  4. Bạn có thể làm gì để phù hợp hơn với nhiệm vụ công việc và điểm mạnh cá tính của mình?
  5. Bạn sẽ tìm thấy một số điểm yếu tiềm ẩn thực sự ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất?
  6. Bạn có thể ủy thác các nhiệm vụ không phải sở trường hoặc kết hợp với ai có thế mạnh phù hợp với bạn ra sao?
  7. Đâu là lĩnh vực bạn thực sự cần đầu tư để phát triển bản thân?
  8. Chiến lược phát triển năng lực cá nhân của bạn sẽ trông như thế nào?

Học viện FamHRM cảm ơn bạn đã quan tâm và tìm hiểu công cụ của chúng tôi. Qua những bài viết chia sẻ mong rằng bạn có thể nắm được ý nghĩa và giá trị công cụ Trait-Map® đem lại.

Vấn đề đặt ra: Trong TEAM, có nhiều tính cách làm việc cùng nhau thì nhận diện và quản trị tính cách có được không?

Phan Bảo.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO CÁO MẪU

Chúng tôi, luôn tôn trọng thông tin cá nhân của Quý khách hàng. Vui lòng, tham khảo Điều khoản Hoạt động Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thảo luận nhé!

Bài viết mới

Quản trị cảm xúc và ứng dụng trong quản lý đội ngũ mà Leader nên biết 

Trong công việc cũng công tác quản lý đội nhóm, các kỹ năng chuyên môn chỉ giúp bạn leo lên một vị trí nhất định. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo có ý chí cầu tiến, bạn cần phát triển kỹ năng quản trị cảm xúc của chính mình để có thể dẫn dắt đồng đội, nhân viên của mình.