Báo cáo Trait-Map® phản ánh những chỉ số nào về tính cách? (Phần 3)

Một khi bạn đã nhận diện được thiên hướng của mình hay cơ sở nào để tiềm thức của bạn đưa ra quyết định thì vấn đề còn lại là bạn điều tiết đặc điểm nào để có được kết quả trọn vẹn hơn, ý thức hơn.

Ở Phần 2, Báo cáo Trait-Map® giúp bạn hiểu và nhận diện Hồ sơ chi tiết 5 đặc điểm tính cách; Vai trò cá nhân khi bạn tham gia nhóm; Phong cách xử lý khi đối diện xung đột. Mọi thông tin phản ánh điều chi tiết, điểm số cụ thể, còn lại chỉ là việc vận dụng vào thực tế công việc của bạn.

Báo cáo Trait-Map® phản ánh những chỉ số nào về tính cách? (Phần 3)
Báo cáo Trait-Map® phản ánh những chỉ số nào về tính cách? (Phần 3)

Ở Phần 3 này, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn báo cáo Trait-Map® đem lại những giá trị gì?

Bạn sẽ nhận được những phản hồi cốt yếu về 4 kỹ năng mềm cần thiết nhất khi làm việc; Phong cách Lãnh đạo của cá nhân bạn.

Thứ 6, Biểu hiện tính cách trong 4 kỹ năng thiết yếu dựa trên Trait-Map®

Với đặc điểm tính cách hay đặc trưng lối sống của bạn, báo cáo sẽ phản ánh những điểm mạnh và hạn chế khi bạn vận dụng/sử dụng 4 kỹ năng mềm (Gồm: Kỹ năng hợp tác; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng bán hàng) trong công việc.

Phản ánh Kỹ năng Hợp tác

Khi đối diện xung đột hay bất đồng ý kiến trong công việc, với tính cách của bạn sẽ có phong cách đối diện xung đột (xem Phần 2 –  Mục Thứ 5) mang đậm thương hiệu cá nhân của bạn. Kỹ năng hợp tác tốt hay chưa tốt được quyết định bởi nhiều kỹ năng khác (giao tiếp, đọc vị, thuyết phục, đàm phán…), bao gồm cả kinh nghiệm và kiến thức. Do đó, bạn sẽ thấy có một số khía cạnh trong công việc bạn hợp tác dễ dàng hơn những khía cạnh khác, báo cáo sẽ cho thấy thiên hướng tự nhiên của bạn trong vấn đề này.

Một khi bạn đã nhận diện được thiên hướng của mình hay cơ sở nào để tiềm thức của bạn đưa ra quyết định thì vấn đề còn lại là bạn điều tiết đặc điểm nào để có được kết quả trọn vẹn hơn, ý thức hơn.

Phản ánh Kỹ năng Thuyết trình | Đàm phán | Năng lực bán hàng

Ba kỹ năng này sẽ được Trait-Map® phản hồi cụ thể và sắc nét, thông qua từng yếu tố, và điểm số cụ thể bạn sẽ dễ dàng nhận thấy năng lực của mình tại thời điểm thực hiện báo cáo này.

Chương trình huấn luyện của chúng tôi sẽ giúp bạn điều tiết các hành vi trên, cải thiện từng năng lực. Thông qua đó sẽ giúp bạn hiểu bản thân mình hơn, đọc vị người khác tốt hơn, nâng cao ý thức cải thiện bản thân và sống hạnh phúc hơn.

Thứ 7, Phong cách Lãnh đạo dựa trên Trait-Map®

Bất kỳ ai cũng có phong cách lãnh đạo bên trong mỗi chúng ta, chỉ là các phong cách này thể hiện mạnh, yếu hay trung tính mà thôi. Dĩ nhiên, phong cách lãnh đạo của bạn thể hiện như thế nào? còn phải xét đến ngữ cảnh hay những điều kiện xung quanh bạn. Báo cáo sẽ cho bạn thấy xu hướng tự nhiên bên trong bạn như thế nào đối với phong cách này.

Đối với những nhà quản lý, chỉ số này giúp đánh giá năng lực và phong cách quản lý đội ngũ của bạn, một khi xem xét và đánh giá toàn bộ hồ sơ này sẽ giúp họ có cái nhìn khách quan hơn, các chương trình huấn luyện và đào tạo năng lực kế thừa (hay chương trình đào tạo đội ngũ kế thừa) cũng chính xác hơn với bạn.

Đội ngũ Chuyên gia OD-Tools, khái niệm về 3 năng lực lãnh đạo như sau:

Chuyên quyền: Các nhà lãnh đạo chuyên quyền chịu trách nhiệm về hầu hết các quyết định, truyền đạt những kỳ vọng rõ ràng và mong đợi sự tuân thủ trở lại, duy trì sự phân chia rõ ràng giữa người lãnh đạo và người tuân thủ. Phong cách này gắn liền với hiệu quả và sự tự tin, nhưng có thể có tác động tiêu cực đến sự sáng tạo và tinh thần trong đội, và có thể làm kiệt sức người lãnh đạo. Phong cách chuyên quyền có hiệu quả dưới áp lực thời gian hoặc khi chuyên môn của các nhà lãnh đạo vượt trội các thành viên trong nhóm; hoặc khi chỉ thực hiện các quy trình được thiết lập để nhận sự tuân thủ cao của cấp dưới.

Tầm nhìn: Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn thúc đẩy các đội của họ bằng cách đặt ra thử thách và chia sẻ một hình ảnh hấp dẫn về tương lai. Phong cách truyền cảm hứng của các nhà lãnh đạo như vậy tạo động lực cho bản thân và lên tinh thần cho đồng đội, nhưng thường thiếu chú ý đến chi tiết và bỏ qua các thành viên tập trung chủ yếu vào các giải pháp thực tế hơn là tầm nhìn. Phong cách nhìn xa trông rộng có hiệu quả khi tổ chức cần một hướng đi mới và động lực bổ sung.

Dân chủ: Các nhà lãnh đạo dân chủ ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm và lãnh đạo bằng sự đồng thuận và cam kết. Các nhóm được hưởng lợi từ sự chú ý và hỗ trợ của các nhà lãnh đạo, nhưng việc tranh luận và tạo sự đồng thuận thường vượt quá thời gian cho phép và một số thành viên sẽ mong muốn nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm thường xuyên hơn. Phong cách dân chủ có hiệu quả khi cần sự đóng góp của tất cả các thành viên trong nhóm.

Như đã nói ở trên, ba phong cách này sẽ thể hiện khác nhau theo từng trường hợp cụ thể vì yếu tố ngữ cảnh hay những điều kiện xung quanh bạn mà ra quyết định. Thông thường những nhà lãnh đạo thành công họ sẽ biết phát huy thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình. Bạn phải biết điều tiết những phong cách này phù hợp với từng hoàn cảnh, thời điểm; cũng như phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đội ngũ và công ty.

Chuyên gia của chúng tôi thấy rằng, khi bạn đã là một nhà lãnh đạo bạn sẽ có xu hướng sử dụng nhiều và thường xuyên đối với 1 trong 3 phong cách lãnh đạo tự nhiên của mình. Trong thời gian dài bạn sẽ rơi vào lối mòn phong cách, kể cả việc phong cách này không phù hợp với hiện trạng doanh nghiệp đang cần, hoặc gần hơn là đội ngũ đang cần sự mới mẻ ở bạn để thay đổi.

Bạn có thể xem thêm giải pháp của chúng tôi cho vấn đề đánh giá năng lực lãnh đạo này tại đây.

Ở phần tiếp theo, báo cáo Trait-Map® sẽ cho bạn thấy được giá trị “kim chỉ nam” của công cụ trong việc định hướng và phát triển cá nhân.

Hết phần 3, còn tiếp…

Xem thêm: Báo cáo Trait-Map® phản ánh những chỉ số nào về tính cách? (Phần 4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *