Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://famhrm.net.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Tuyên bố về Chính sách Bảo mật

Học viện FamHRM coi trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân và cam kết xử lý có trách nhiệm thông tin cá nhân. Tuyên bố về Chính sách Bảo mật này giải thích những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và chi tiết cách sử dụng thông tin đó.

Các loại thông tin cá nhân:

 • Thông tin cá nhân: Thông tin hoặc dữ liệu được ghi lại về một cá nhân có thể nhận dạng hoặc dễ nhận dạng.
 • Thông tin nhạy cảm: Thông tin cá nhân về tôn giáo, quan điểm sống của một cá nhân, ý kiến chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, sở thích hoặc tập quán tình dục hoặc thông tin thành viên, như hiệp hội thương mại, tổ chức, cộng đồng, mạng xã hội.
 • Thông tin về sức khỏe: Thông tin về sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc tâm lý của một cá nhân.

1. Thông tin Học viện FamHRM thu thập

Học viện FamHRM chỉ thu thập thông tin về bạn bằng các biện pháp hợp pháp, công bằng và theo cách không xâm phạm. Học viện FamHRM thu thập thông tin cá nhân, trình độ học vấn, bằng cấp, nơi làm việc…

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ:

 • Khách hàng tiềm năng.
 • Chuyên gia Nguồn nhân lực.
 • Đối tác hoặc Nhà tài trợ, đồng hành.
 • Câu lạc bộ và các thành viên trong cộng đồng HRM.

Thông tin cá nhân của bạn thường được thu thập trực tiếp từ bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan chính phủ, cơ quan, nhà thầu hoặc các tổ chức giáo dục hoặc nghiên cứu khác. Nếu một người không phải bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, thông tin cá nhân sẽ bị xóa hoặc không nhận dạng nếu không bắt buộc hoặc bạn sẽ nhận được thông báo về việc thu thập thông tin, việc sử dụng và quyền của bạn với tư cách là chủ đề dữ liệu.

Nếu có thể, bạn có thể chọn ẩn danh khi tương tác với Học viện FamHRM. Tuy nhiên, ẩn danh còn lại có thể ảnh hưởng đến khả năng của bạn để truy cập một số dịch vụ và hệ thống của Học viện FamHRM. Học viện FamHRM sẽ cho bạn biết khi nào điều này có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của bạn với chúng tôi.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

Học viện FamHRM sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các chức năng cốt lõi của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp giáo dục và nghiên cứu. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích chính mà nó được thu thập và luôn tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hoặc với sự cho phép hoặc chấp thuận của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng và xử lý thông tin của bạn vào việc:

 • Hỗ trợ giáo dục: nhập học, đăng ký, phân phối nội dung và các hoạt động học tập, đánh giá, hoàn thành khóa học, dịch vụ (ví dụ thư viện, phúc lợi, hỗ trợ), xử lý tranh chấp, điều tra, kiểm toán, phân tích và cải tiến dữ liệu, quản trị chung và quản lý điều tra.
 • Hỗ trợ nghiên cứu bao gồm dữ liệu người tham gia, quản trị và thương mại hóa. 
 • Sự tham gia của cộng đồng và ngành: vận hành trang web, giải quyết các yêu cầu và yêu cầu, tiếp thị, quan hệ khách hàng, danh sách gửi thư và bản tin, thư mời sự kiện, quan hệ cựu học viên và nhà tài trợ.
 • Quản lý và tài chính hoạt động: quản lý tài chính, phí xử lý, bảo mật và quản lý CNTT, phân tích dữ liệu, dịch vụ pháp lý và chuyên nghiệp, phân tích và cải thiện các khóa học của chúng tôi, cơ hội giáo dục, kinh doanh và dịch vụ.
 • Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất: hệ thống truy cập và quản lý, camera quan sát, quản lý danh tính, an ninh và ứng phó khẩn cấp, bao gồm để giảm bớt hoặc ngăn chặn các mối đe dọa đối với an toàn.
 • Giao dịch giữa các hệ thống bên trong Học viện FamHRM để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Đối với mục đích thứ yếu hoặc khi được pháp luật cho phép, chẳng hạn như cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan.
 • Các bên thứ ba, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi thích hợp cho các mục đích nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Cơ quan quản lý, điều tra, thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ; Các viện giáo dục và các đối tác giáo dục khác.

3. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn

Thông tin cá nhân có thể được lưu trữ trong các tài liệu sao chép cứng, dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc trong phần mềm hoặc hệ thống của Học viện FamHRM, bao gồm đám mây hoặc các loại mạng hoặc lưu trữ điện tử khác. Một số cách mà Học viện FamHRM tìm cách bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm:

 • Quy trình bảo mật và bảo vệ thông tin;
 • Lưu trữ tài liệu và quy trình bảo mật dữ liệu;
 • Các biện pháp bảo mật để truy cập vào các hệ thống và mạng lưới của Học viện FamHRM;
 • Kiểm soát truy cập vào cơ sở của Học viện FamHRM; và Biện pháp bảo vệ website.
Khi cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hoặc bên thứ ba, Học viện FamHRM thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo có biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Quyền và quyền truy cập thông tin của bạn

 • Bạn có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa và cả việc xóa bỏ thông tin của bạn khỏi hệ thống của Học viện.
 • Bạn có quyền từ chối nhận thông tin của chúng tôi qua cách kênh truyền thông trực tuyến của Học viện.

5. Quyền riêng tư và cookie của trang web

 • Học viện FamHRM có thể lập hồ sơ về các lượt truy cập của bạn vào các trang web của Học viện FamHRM và thông tin nhật ký cho mục đích quản trị hệ thống và thống kê, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Địa chỉ máy chủ của bạn
 • Tên miền của bạn
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Ngày và giờ của chuyến thăm
 • Các trang được truy cập và các tài liệu được tải xuống
 • Địa chỉ của trang web cuối cùng của bạn đã truy cập
 • Các loại trình duyệt được sử dụng.
Học viện FamHRM sử dụng phần mềm phân tích trang web và cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba, như Google, Bings, Cốc Cốc sử dụng cookie, dữ liệu web và các công nghệ tương tự để thu thập hoặc nhận thông tin. Điều này được sử dụng để hiểu rõ hơn về khách hàng của chúng tôi (ví dụ: nhân khẩu học và sở thích của khách truy cập), vì vậy chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng trang web và cung cấp nội dung phù hợp và được cá nhân hóa hơn khi bạn điều hướng qua các trang web của chúng tôi và các trang web khác.

5.1. Tìm hiểu thông tin về Cookies

 • Học viện FamHRM thu thập các cookie để kích hoạt chức năng và bảo mật thích hợp của các trang web của chúng tôi và để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn.
 • Cookie là một tệp văn bản nhỏ được gửi đến thiết bị của bạn bằng trình duyệt web của bạn. Thông tin được lưu trữ có thể được gửi lại đến máy chủ của chúng tôi trong lần truy cập trang web tiếp theo. Một tệp cookie được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn và cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba tạo một bản ghi về chuyến thăm của bạn để cải thiện các lượt truy cập trong tương lai vào các trang web của chúng tôi. Cookies sẽ không ghi lại mật khẩu email hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn. Cookies không gây hại cho máy tính của bạn.

5.2. Học viện FamHRM sử dụng các loại cookie sau:

 1. Cookies chức năng
  – Rất cần thiết cho hoạt động đúng và bảo mật của trang web của chúng tôi
  – Không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân
 2. Cookies phân tích
  – Giúp chúng tôi phát hiện bất kỳ lỗi nào và cải thiện trang web của chúng tôi
  – Thu thập thông tin ẩn danh về các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi
  – Không bao giờ được sử dụng cho mục đích tiếp thị
 3. Cookie tiếp thị và các loại Cookie khác
  – Lưu trữ tùy chọn dựa trên các lần truy cập trước vào trang web của chúng tôi
  – Hãy giúp chúng tôi xác định email, phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo banner có liên quan cho bạn
  – Cho phép các đối tác của chúng tôi hiển thị các ưu đãi và quảng cáo được cá nhân hóa trên trang web của họ
  – Sử dụng thông tin từ các bên thứ ba (ví dụ: Google, Facebook, Zalo) để cá nhân hóa thông tin hiển thị cho bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Bạn có thể chọn thay đổi cài đặt cookie của trình duyệt thông qua cài đặt quyền riêng tư của trình duyệt, bao gồm cả việc chặn sử dụng cookie. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc không thể đăng nhập hoặc xem một số trang web của bên thứ ba.
 • Nếu bạn rời khỏi trang web của Học viện FamHRM và điều hướng đến trang web của bên thứ ba, Học viện FamHRM không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho trang web của bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi luôn khuyến khích bạn thận trọng và xem xét điều khoản về quyền riêng tư áp dụng cho trang web bạn truy cập.

6. Khiếu nại về quyền riêng tư

 • Nếu bạn lo ngại rằng Học viện FamHRM có thể đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Xem thêm phần 7). Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt liên quan đến vấn đề hoặc khiếu nại của bạn.
 • Học viện FamHRM rất coi trọng các khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư và cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư một cách kịp thời, công bằng và minh bạch.
 • Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý khiếu nại của chúng tôi, bạn có thể chuyển vấn đề đến   Học viện FamHRM về tình trạng thông tin hoặc trong một số trường hợp, cơ quan giám sát có liên quan ở khu vực tài phán khác. 

7. Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi

 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE hoặc Email (tại đây) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Tuyên bố quyền riêng tư này hoặc bộ sưu tập của Học viện FamHRM, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

8. Thay đổi Tuyên bố quyền riêng tư

 • Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố quyền riêng tư này mà không cần thông báo, đặc biệt khi có những phát triển mới trong thực tiễn làm việc của chúng tôi hoặc nếu có thay đổi trong luật liên quan. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng kiểm tra lại để xem có gì thay đổi không. Thay đổi đáng kể gần đây nhất đối với Tuyên bố quyền riêng tư này được thực hiện vào ngày 19 tháng 10 năm 2019.