Sứ mệnh

“Chúng tôi, đem đến giải pháp giúp doanh nghiệp nâng tầm giá trị Nguồn nhân lực, thông qua việc phát triển năng lực Người Nhân viên và đặt những giá trị đó vào đúng vị trí của nó”

www.FamHRM.net

Gắn kết nguồn nhân lực

Định hướng & Tầm nhìn

Năm 2025, Học viện FamHRM trở thành học viện đào tạo quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp, hiện đại bậc nhất khu vực ĐBSCL. Và là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp khách hàng.

Quan điểm Quản trị

Đội ngũ Chuyên gia Học viện FamHRM luôn xem việc sử dụng nguồn nhân lực một cách phù hợp – tiết kiệm – hiệu quả là những tiêu chí quan trọng trong hành động.

PHÙ HỢP

Nhân sự được bố trí phù hợp với năng lực, dựa trên ba tiêu chí Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ.

TIẾT KIỆM

Khai thác và sử dụng nguồn nhân lực thật sự tối ưu, thông qua việc hiểu và bố trí hợp lý, khai thác hiệu quả.

HIỆU QUẢ

Vận dụng linh động, khoa học giữa Phù hợp và Tiết kiệm, đem lại sự hiểu quả và ổn định.

Dịch vụ & Sản phẩm

Với tầm nhìn, sứ mệnh của mình. Chúng tôi, mong muốn đem đến kiến thức “CHẤT LƯỢNG NHẤT” trên từng nội dung và luôn đồng hành phát triển cùng học viên.

PHÂN PHỐI CÔNG CỤ

Cung cấp công cụ giúp doanh nghiệp nhận diện hiện trạng “chẩn bệnh” những vấn đề đang gặp phải, với nhiều sự lựa chọn: Cấp Tổ chức; Phòng ban; Lãnh đạo; Nhân viên. Doanh nghiệp có thể chủ động tìm kiếm giải pháp phát triển.

HUẤN LUYỆN & ĐÀO TẠO

Bên cạnh công tác huấn luyện và chuyển giao sử dụng bộ công cụ. Chúng tôi, cung cấp những chương trình đào tạo mở rộng theo nhu cầu, bám sát vấn đề, giúp doanh nghiệp khách hàng chủ động trong giải quyết vấn đề khó khăn.

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HRM

Cung cấp chương trình tư vấn và đào tạo nghiệp vụ quản trị nhân sự từ cơ bản đến chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế. Đáp ứng nhu cầu xây dựng chiến lược và thực thi công tác quản trị nguồn nhân lực tại bất kỳ doanh nghiệp nào.

Đội ngũ Chuyên gia

Đội ngũ Chuyên gia trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm & thực chiến. Đảm bảo mang đến nhiều kiến thức bổ ích, nội dung chương trình hấp dãn, vận dụng vào thực tế ngay sau huấn luyện.

Mr. TRƯỜNG CHINH

Cố vấn Chiến lược
OD-Tools Việt Nam

Mr. Trường Chinh là một nhà kinh doanh, giảng viên thỉnh giảng, cố vấn doanh nghiệp trong các lĩnh vực chiến lược kinh doanh, nhân sự và phát triển tổ chức.

Facebook-f Twitter

Mrs. Xuân Nguyễn

Founder “SprinGo”
Chuyên gia Tư vấn

Giảng viên Mrs. Xuân với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và Đào tạo Nhân sự, trực tiếp xây dựng hệ thống hr quản lý hơn 10.000+ nhân viên…

Facebook-f Skype

Mr. Gabor Nagy

Cố vấn Nội dung
OD-Tools Việt Nam

(Ông) Gabor là người sáng lập OD-Tools UG, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn doanh nghiệp và đào tạo phát triển con người

Facebook-f Twitter

Mr. Daisuke Sato

Cố vấn Nội dung
Uchida-Kpraepelin Việt Nam

(Ông) Sato là Giám đốc Điều hành, với nhiệm vụ phát triển UK Test tại khu vực châu Á (14 quốc gia).

Facebook-f Skype
Khóa học
Nhân sự
Địa điểm
+
Dự án
Giảng viên
+
Khách hàng

Học viện FamHRM là một công đồng nhân sự hiện đại, có đẳng cấp và chất lượng ở mỗi thành viên về TÂM – TÀI – TẦM.