Chúng tôi là ai? Chúng tôi đem đến những giá trị gì? Những điều chúng tôi chia sẻ giúp ít được gì cho bạn?

Quan điểm hướng dẫn và chia sẻ trực tuyến.

Học viện FamHRM cung cấp chương trình đào tạo và huấn luyện hỗ trợ kỹ năng quản trị nhân sự và doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bộ công cụ chẩn đoán và đánh giá hiện trạng độc đáo riêng biệt. Nội dung chương trình đa dạng, liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo nhu cầu làm việc, phát triển doanh nghiệp.

Chương trình trực tuyến sẽ được chia sẻ dưới dạng Miễn phí và Có phí. Nội dung chương trình sẽ được thiết kế với sự kết hợp nhiều định dạng nội dung khác nhau (Chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh và tập tin *.ppt, *.pdf), đòi hỏi người học phải có tinh thần tự học, nghiên cứu hay chính sự đầu tư nghiêm túc trong việc học tập và tìm hiểu.

Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, Học viện FamHRM sẽ đem đến cho bạn những chương trình học đặc biệt, giúp nhận diện và nâng cao giá trị nguồn nhân lực, đem đến sự hoài hòa trong quá trình vận hành doanh nghiệp và khai thác năng lực con người.

Học Nghiệp vụ Nhân sự Trực tuyếnHọc viện FamHRM

Những điều cần biết khi tham gia học trực tuyến

Chương trình trực tuyến sẽ được đóng gói theo tiêu chuẩn đặt ra bởi Học viện FamHRM, nội dung luôn đảm bảo về kiến thức học thuật, kinh nghiệm từ chuyên gia trong ngành và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.