Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Phát triển Đội nhóm

Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ năng xây dựng và phát triển năng lực TEAM, thông qua hỗ trợ từ công cụ chuyên dụng giúp cải thiển TEAM nhanh chóng, hiệu quả. Nội dung phù hợp với các cấp quản lý và người dẫn dắt đội nhóm.