fbpx
Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Book công cụ

Chuyên cung cấp giải pháp chẩn đoán hiện trạng doanh nghiệp, đánh giá năng lực người quản lý và cá nhân, đo lường sức khỏe đội nhóm. Từ đó, đưa ra những giải pháp cải thiện hợp lý.