Hướng dẫn tham dự khóa học trực tuyến

Học viện FamHRM hướng dẫn học viên tham dự khóa học trực tuyến
Học viện FamHRM
Hình ảnh 1: Thông tin và tiến trình hoàn thành khóa học.
Học viện FamHRM
Hình ảnh 2: Nội dung bài học
Học viện FamHRM
Hình ảnh 3: Bố cục (giao diện) nội dung bài học.
  1. Khu vực 1: Danh mục Bài học / chủ đề.
  2. Khu vực 2: Thanh tiến trình phản ánh lộ trình học tập.
  3. Khu vực 3: Khu vực nội dung chương trình.

Thảo luận nhé!

Bài viết mới

Quản trị cảm xúc và ứng dụng trong quản lý đội ngũ mà Leader nên biết 

Trong công việc cũng công tác quản lý đội nhóm, các kỹ năng chuyên môn chỉ giúp bạn leo lên một vị trí nhất định. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo có ý chí cầu tiến, bạn cần phát triển kỹ năng quản trị cảm xúc của chính mình để có thể dẫn dắt đồng đội, nhân viên của mình.