fbpx

Hướng dẫn tham dự khóa học trực tuyến

Học viện FamHRM hướng dẫn học viên tham dự khóa học trực tuyến
Hình ảnh 1: Thông tin và tiến trình hoàn thành khóa học.
Hình ảnh 2: Nội dung bài học
Hình ảnh 3: Bố cục (giao diện) nội dung bài học.
  1. Khu vực 1: Danh mục Bài học / chủ đề.
  2. Khu vực 2: Thanh tiến trình phản ánh lộ trình học tập.
  3. Khu vực 3: Khu vực nội dung chương trình.

Thảo luận nhé!

Bài viết mới

Quản trị cảm xúc và ứng dụng trong quản lý đội ngũ mà Leader nên biết 

Trong công việc cũng công tác quản lý đội nhóm, các kỹ năng chuyên môn chỉ giúp bạn leo lên một vị trí nhất định. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo có ý chí cầu tiến, bạn cần phát triển kỹ năng quản trị cảm xúc của chính mình để có thể dẫn dắt đồng đội, nhân viên của mình.

Làm thế nào để xây dựng đội nhóm có tính gắn kết cao?

Làm việc nhóm là một trong những kỹ năng cần có trong mọi yêu cầu công việc. Tuy nhiên, để làm tốt phần riêng của mình cũng như phần chung để nhóm đạt kết quả tốt không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người. Vậy áp dụng nguyên tắc gì khi vai trò của bạn là một nhà lãnh đạo, một trưởng nhóm?