Hướng dẫn Quản lý Tài khoản thành viên

Học viện FamHRM hướng dẫn thành viên Đăng ký / Đăng nhập / Quản lý Tài khoản trực tuyến tại hệ thống website.

1. Đăng ký mới

Bước 1: Đăng ký bằng địa chỉ email của bạn.

Hình ảnh: Minh họa thao tác thành viên đăng ký tài khoản mới
Hình ảnh: Minh họa thao tác thành viên đăng ký tài khoản mới

Bước 2: Thông tin xác nhận sẽ được gửi về email đăng ký. Sau khi bấm vào “đăng ký” bạn sẽ được chuyển đến mục Quản lý Tài khoản

Hình ảnh: Xác nhận thông tin và Giao diện Quản lý Tài khoản
Hình ảnh: Xác nhận thông tin và Giao diện Quản lý Tài khoản

2. Đăng nhập

Sử dụng địa chỉ email đã đăng ký và mật khẩu để đăng nhập

Hình ảnh: Minh họa thao tác đăng nhập vào hệ thống
Hình ảnh: Minh họa thao tác đăng nhập vào hệ thống

2. Quản lý Tài khoản

Khu vực Quản lý Tài khoản thành viên và những tính năng cần chú ý.

Hình ảnh: Minh họa khu vực Quản lý Tài khoản thành viên
Hình ảnh: Minh họa khu vực Quản lý Tài khoản thành viên

Ý nghĩa tính năng:

  • Bảng tin: Những hoạt động liên quan đến tài khoản thành viên
  • Tất cả khóa học: Tập hợp tất cả khóa học hiện có của chúng tôi.
  • Khóa học đã mua: Những khóa học mà thành viên đã và đang học.
  • Quản lý Tải về: Những tài liệu đã được tải về của thành viên
  • Quản lý Đơn hàng: Những giao dịch với hệ thống FamHRM mà thành viên đã thực hiện.
  • Cập nhật Tài khoản: Cập nhật những thông tin cơ bản về thành viên
  • Cập nhật Địa chỉ: Cấp nhật thông tin về địa chỉ của thành viên

Thảo luận nhé!

Bài viết mới

Quản trị cảm xúc và ứng dụng trong quản lý đội ngũ mà Leader nên biết 

Trong công việc cũng công tác quản lý đội nhóm, các kỹ năng chuyên môn chỉ giúp bạn leo lên một vị trí nhất định. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo có ý chí cầu tiến, bạn cần phát triển kỹ năng quản trị cảm xúc của chính mình để có thể dẫn dắt đồng đội, nhân viên của mình.