fbpx
Phần 1: THÔNG TIN CẦN BIẾT
Phần 2: HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ

1.3. Thuật ngữ cần chú ý

Những khái niệm cần biết khi sử dụng công cụ UK Test

  • Năng lực – là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt. Năng lực vừa là tiền đề, vừa là kết quả của hoạt động. Năng lực cũng là điều kiện cho hoạt động đạt kết quả nhưng đồng thời năng lực cũng phát triển ngay trong chính hoạt động ấy (kinh nghiệm, trải nghiệm). Có nhiều dạng năng lực, như: Năng lực tư duy, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo… ở đây chúng ta nói về năng lực chung của một con người.

  • Điều khiển năng lực – là khả năng kiểm soát, điều khiển hành động bằng cách sử dụng năng lực hiện có của bản thân.

  • Kiểm tra thực nghiệm – là phương pháp khoa học dựa trên mô phỏng thực tế, quan sát, phân loại và đưa ra kết quả dựa trên giả thuyết hoặc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá kết quả.

  • Tâm thần học – là một môn học thuộc Y học, chuyên nghiên cứu các biểu hiện lâm sàng, bệnh nguyên, bệnh sinh, các phương pháp điều trị và dự phòng bệnh tâm thần.

  • Tâm lý học – là khoa học về tâm trí và hành vi, bao gồm việc nghiên cứu các hiện tượng có ý thức và vô thức, cũng như cảm giác và suy nghĩ.

  • Khoa học hành vi (con người) – là những nghiên cứu giúp khám phá các quá trình nhận thức bên trong con người và các hành vi tương tác giữa con người với nhau và con người với tự nhiên. Khoa học hành vi bao gồm tâm lý học, sinh học tâm lý, nhân chủng học và khoa học nhận thức. Nói chung, khoa học hành vi chủ yếu đề cập đến hành động của con người và thường tìm cách khái quát hóa về hành vi của con người vì nó liên quan đến xã hội.

  • Hành vi (con người) – là các hành động và cách cư xử được thực hiện bởi các cá nhân ra bên ngoài. Nó là phản ứng có tính toán của hệ thống thần kinh (bộ não) đối với các tác động (kích thích) hoặc sự việc khác nhau, cho dù tác động hoặc sự việc diễn ra bên trong hay bên ngoài, ý thức hay tiềm thức, công khai hay bí mật, và tự nguyện hay không tự nguyện. 

  • Tính cách – là các tập hợp đặc trưng của các hành vi, nhận thức và mô hình cảm xúc (hay tương tác tâm lý) phát triển từ các yếu tố sinh học và môi trường sống. Hay nói cách khác tính cách được hình thành do tâm sinh lý (một phần do gene di truyền, theo Big-five), quá trình học tập và thói quen của một người. Để xác định tính cách thường dùng phương pháp dự đoán hành vi của một người.

  • Đặc điểm tính cách – là những xu hướng (hay thiên hướng) dùng để đánh giá, đo lường tính cách của con người. Xu hướng bao gồm rất nhiều khái niệm về khía cạnh khác nhau. Xu hướng thường có biểu hiện qua: nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng, lý tưởng, thế giới quan, xã hội, công việc, cởi mở, tính cách (niềm tin, hướng ngoại, hướng nội…) và nhiều xu hướng khác.

Ví dụ về đặc điểm tính cách: Một số người có xu hướng hướng ngoại, một số khác có xu hướng hướng nội; Hướng ngoại có rất nhiều khía cạnh bên trong và chúng đối lập với những khía cạnh của Hướng nội. Khía cạnh cũng chính là đặc điểm tính cách.

Contact Me on Zalo