Hướng dẫn khai thác Bài kiểm tra tâm lý Uchida-KraepelinHọc viện FamHRM

Hướng dẫn khai thác Bài kiểm tra tâm lý Uchida-Kraepelin (UK Test)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Bài kiểm tra tâm lý Uchida-Kraepelin là công cụ của Nhật Bản, được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 04/2020. Công cụ UK Test có nhiều đặc điểm độc đáo, hỗ trợ nhận diện năng lực con người một cách rất thực nghiệm. Công cụ được sử dụng nhiều trong công tác phát triển bản thân và đội ngũ tại doanh nghiệp.

Chương trình huấn luyện trực tuyến này, Học viện FamHRM sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng công cụ, thông qua đó chia sẻ những trường hợp mẫu (Case study) trong thực tế đã ứng dụng công cụ này.

Để xem được toàn bộ nội dung chương trình Anh/chị cần có tài khoản. Tạo tài khoản / Đăng nhập tại đây.

Chương trình này được thiết kế phù hợp với đối tượng cá nhân, quản lý cấp trung, người làm công tác nhân sự và cả lãnh đạo cao cấp tại doanh nghiệp. Tất cả nội dung sẽ được phân bổ và bố trí từng tự, giúp người học có thể từ từ tìm hiểu và khai thác công cụ này.

Chú ý: Chương trình này được cung cấp miễn phí dành cho doanh nghiệp khách hàng đã sử dụng qua công cụ UK Test đến không thời hạn.

Quý Anh/chị vui lòng xem chi tiết nội dung chương trình bên dưới.

#UchidaKraepelinTestOnline

Vui lòng, đăng ký tài khoản và đăng nhập vào website để xem hết toàn bộ chương trình.

Khóa học nội dung

Mở rộng tất cả
Phần 1: THÔNG TIN CẦN BIẾT
Phần 2: HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

Chúng tôi là ai? Chúng tôi đem đến những giá trị gì? Những điều chúng tôi chia sẻ giúp ít được gì cho đối tác và doanh nghiệp khách hàng?…