fbpx
KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN
Giới thiệu khóa học trực tuyến về kỹ năng, quản trị doanh nghiệp và con người.

Free
Hướng dẫn khai thác Bài kiểm tra tâm lý Uchida-KraepelinHọc viện FamHRM

Hướng dẫn khai thác Bài kiểm tra tâm lý Uchida-Kraepelin (UK Test)

Chương trình này được thiết kế phù hợp với đối tượng cá nhân, quản lý cấp trung, người làm công tác nhân sự và cả lãnh đạo cao cấp tại doanh nghiệp. Tất cả nội dung sẽ được phân bổ và bố trí từng tự, giúp người học có thể từ từ tìm hiểu và khai thác công cụ này.