fbpx

GIẢNG VIÊN CAO CẤP

Mrs. Xuân Nguyễn

Mrs. Xuân Nguyễn

Chuyên gia Quản trị Nhân sự với 16 năm kinh nghiệm.

Thủ đô Hà Nội.

MBA. Xuân Nguyễn

Học viện FamHRM

Founder: SprinGO Consultant

SprinGO hoạt động hơn 10+ năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đào tạo và huấn luyện nhân sự. Mục tiêu và ước vọng của chúng tôi là trở thành Tổ chức có chất lượng hàng đầu về tư vấn, đào tạo, huấn luyện có chất lượng, uy tín. 

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, chúng tôi đã tập trung đầu tư vào: Hệ thống giáo trình, tri thức chuyên môn, khai thác từ kinh nghiệm dày dạn, để tư vấn, đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn, trong đó có sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia.

Mục tiêu của chúng tôi: Mang lại giá trị và sự hài lòng cho khách hàng.

Thành tích Sự nghiệp
0 +
Kinh nghiệm với Nghề
0 +
Đào tạo Học viên
0 +
Module Đào tạo
0 +
Quản lý Nhân sự
Quan điểm Nghề
Kinh nghiệm Nghề

KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

Đã kinh qua các vị trí Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, TP Hành chính Nhân sự... của những công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP

Hiểu rõ về mô hình hoạt động và phân tích chiến lược nhân sự dài hạn: Thương Mại, Dịch vụ, Xây dựng, Sản xuất, Thuỷ sản, Dược phẩm, Chuỗi nhà hàng, Công nghệ, Đào tạo...

Điểm mạnh Nghề
 • Thiết kế, xây dựng nội dung chiến lược nhân sự trong từng giai đoạn phát triển và phù hợp với định hướng của Ban lãnh đạo.
 • Tư vấn định hướng chiến lược nhân sự cho Ban Giám Đốc.
 • Tham mưu các vấn đề về tổ chức hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Tham mưu chính sách phúc lợi.
 • Các vấn đề khác để phát triển Nguồn lực, tạo sức mạnh cho Doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự bày bản, hiện đại. Quản lý chặt chẽ, chuyên nghiệp đảm bảo sự hoài hòa giữa DOANH NGHIỆP – PHÁP LUẬT – NGƯỜI LAO ĐỘNG, tạo động lực làm việc cực cao, nâng cao sự cống hiến và phát triển đội ngũ giỏi, thu hút nhân tài.

Với phương châm lấy CON NGƯỜI làm trọng tâm, phát triển và quản trị nguồn nhân lực có đầy đủ 5 yếu tốt TÍN – TÂM – TRÍ – NHÂN – KHÍ trên mỗi người nhân viên.

 • Tuyển đúng người, giao đúng việc, đánh giá đúng hiệu quả, đào tạo và phát triển trong cơ chế tiền lương phù hợp, xây dựng lộ trình thăng tiến cho NLĐ.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống thang, bảng lương, đánh giá giá trị công việc (job grading), chính sách đãi ngộ nhằm thu hút, giữ nhân tài và phù hợp với nguyên tắc đãi ngộ của công ty.
 • Xây dựng, hướng dẫn và giám sát triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc giúp cho việc cải tiến hiệu suất làm việc, phát triển nhân sự.
 • Triển khai các hoạt động và truyền thông nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc giúp tăng hiệu quả làm việc, phối hợp giữa các ban chức năng.
 • Quản lý quan hệ lao động bao gồm bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, phát triển.
 • Quản lý hệ thống thông tin nhân sự, đảm bảo thông tin nhân sự luôn chính xác và cập nhật mới nhất.
 • Tham mưu, tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động, khiếu nại nhân sự.
 • Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng về lao động, bảo hiểm, thuế…

Xây dựng hệ thống văn bản lõi cho doanh nghiêp.
▪ Nội quy lao động
▪ Sổ tay lao động
▪ Hệ thống ISO
▪ Mục tiêu các Phòng ban
▪ Các hệ thống quy trình quy định khác

Hoạt động văn hóa nổi, văn hóa chìm, tạo sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp.
Sáng tạo và chủ động:
❖ Luôn sáng tạo có định hướng trong công việc.
❖ Chủ động thực hiện công việc được giao
❖ Tiên phong hành động
❖ Mạnh mẽ thúc đẩy tiến độ công việc
❖ Sẵn sàng học hỏi và thay đổi nếu cần để xây dựng cách thức làm việc hiệu quả
❖ Văn hóa là nền tảng phát triển bền vững của Doanh Nghiệp trong thời đại 4.0
❖ Gia tăng cam kết và thúc đẩy trao đổi học hỏi nội bộ và bên ngoài.

 • Thực hiện chức năng hỗ trợ các bộ phận khác để có kết quả công việc tốt nhất.
 • Quản lý và giám sát thực hiện theo đúng chính sách, chế tài, quy định của Tập đoàn.
 • Hướng tới mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả.
 • Kiểm soát các quy trình thanh toán chi phí hành chính, chứng từ hợp lý hợp lệ, đảm bảo CHI MÀ KHÔNG PHÍ.
 • Hiểu về pháp luật lao động.
 • Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
 • Quy định pháp luật về thôi dụng.
 • Giải quyết tranh chấp lao động.
 • Nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro hoạt động toàn bộ máy về môi trường lao động; lực lượng lao động, chế độ chính sách, định hướng phát triển.
 • Đánh giá nguy cơ, đưa ra hành động đề nghị.
 • Lập phương án giảm thiểu rủi ro hoạt động doanh nghiệp.
 • Hoạch định tổng thể kiến trúc hệ thống CNTT của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện ứng dụng hệ thống thông tin.
 • Xây dựng Chính sách CNTT, Quản trị hệ thống, hỗ trợ nhân sự doanh nghiệp.
 • Các quy trình nghiệp vụ được xây dựng hiệu quả và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Xác định, xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu quản trị nhân sự theo TCVN ISO 9001:2018
 • Xác định hệ thống QTNS cho 1 tổ chức
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống QTNS theo TCVN ISO 9001: 2008 (Phương pháp soạn thảo quy trình, quy định, quy chế và biểu mẫu)
 • Phương pháp thiết lập, lưu trữ và sử dụng tài liệu, hồ sơ theo TCVN ISO9001:2015

Xây dựng hệ thống báo cáo…

Phản hồi từ Học viên