fbpx
-Chờ cập nhật-

Đánh giá hiệu quả làm việc của TEAM

Hành trình xây dựng TEAM đòi hỏi sự đóng góp của từng thành viên và sự tinh tế của người đứng đầu, mà ở đó từng con người họ biết được mình cần đóng vai và thể hiện điều gì, biết tạo ra được những nguồn động lực cho bản thân và cả đội. 

Công cụ Team-SWOT™ cung cấp cho bạn cơ hội để hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của nhóm, và để chỉ ra những gì nhóm có thể cải thiện. Team-SWOT™ cũng có thể giúp đo lường và theo dõi sự phát triển của đội theo thời gian.

Trí tuệ tập thể của các đội vượt xa khả năng của các cá nhân, do đó người ta có thể thấy ngày càng nhiều đội quản lý, đội chức năng và đội dự án… trong hầu hết các tổ chức. Tuy nhiên, các đội không có chức năng tốt như nhau, và việc các đội đấu tranh với các vấn đề đôi khi là điều khá bình thường. Team-SWOT™ cho thấy cách để tiến về phía trước và tăng tốc phát triển nhóm bằng cách thúc đẩy các hành vi dẫn đến các nhóm có hiệu suất cao.

Học viện FamHRM

Xây dựng & Phát triển TEAM

Hiệu quả từ chương trình huấn luyện TEAM-SWOT™

Chuyên gia

(Anh) Lê Nhật Trường Chinh

Anh Trường Chinh là một nhà kinh doanh, giảng viên thỉnh giảng, cố vấn doanh nghiệp trong các lĩnh vực chiến lược kinh doanh, nhân sự và phát triển tổ chức.

 • Cố vấn Chiến lược OD-Tools (Đức) tại Việt Nam.
 • Chuyên gia tư vấn Business Consultants Nhật Bản tại Việt Nam
 • Tư vấn Quốc gia Dự án Thương mại vì sự Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại thế giới.

Xem chi tiết Profile

Mr. Lê Nhật Trường ChinhHọc viện FamHRM
Cố vấn Chiến lược OD-Tools Việt Nam

Nội dung đào tạo & huấn luyện

Thông qua công cụ TEAM-SWOT™ người tham gia sẽ được đào tạo nội dung CƠ BẢN đến CHUYÊN SÂU tất tần tật các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển đội nhóm hay phòng ban.

Cơ Bản | 2 Ngày | Inhouse hoặc Public

 • Định hướng chương trình.
 • Trả kết quả đánh giá khảo sát Team-SWOT.
 • Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của TEAM.
 • Cách nhận diện năng lực cốt lõi thông qua biểu hiện trong hợp tác.
 • Đánh giá bối cảnh của Team.
 • Những yêu cầu cốt lõi của Team trong bối cảnh mới. 
 • Thiết lập Tầm nhìn của Team dựa trên mục tiêu chiến lược của Công ty.
 • Xác định nội dung và khoảng cách giữa tầm nhìn và hiện trạng.
 • Case study: dẫn dắt một team 
 • Xác lập giải pháp mở dựa trên bối cảnh và năng lực của team 
 • Đánh giá và lựa chọn giải pháp
 • Thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp.
 • Phác thảo chương trình hành động và các cột mốc 
 • Loại bỏ những công việc thừa, không còn phù hợp 
 • Thiết lập các chỉ số đo lường và thấu hiểu chúng 
 • Tái đánh giá chương trình hành động với Chiến lược Công ty.

Nâng cao | 3 Ngày | Inhouse hoặc Public

 • So sánh kết quả của Team sau quá trình hoạt động.
 • Nhận diện khoảng cách của team so với mong đợi.
 • Tái khẳng định tầm nhìn và chiến lược của Team.
 • Phân tích nguyên nhân của hiện trạng. 
 • Thực hành: phá vỡ những quan niệm cũ trong việc phát triển Team.
 • Chuyển đổi tư tưởng cho Team. 
 • Thống nhất giải pháp cho sự phát triển mạnh mẽ của Team.
 • Nghiên cứu tình huống quản trị. 
 • Phân vai và phân công nhiệm vụ. 
 • Tiến hành thử thách 
 • Đánh giá thực hiện thử thách.
 • Phân tích các kết quả thử thách của TEAM. 
 • Tìm ra các mấu chốt ảnh hưởng kết quả 
 • Thực tập phản hồi tích cực. 
 • Đưa ra các khuyến nghị hợp tác có sức thuyết phục cao.
 • Nghiên cứu tình huống quản trị. 
 • Tiến hành chuẩn bị, đào tạo, kèm cặp thành viên. 
 • Tiến hành thử thách. 
 • Đánh giá thực hiện thử thách.
 • Kinh nghiệm đào tạo và phát triển thành viên.
 • Quản lý và loại bỏ thành viên.
 • Luân chuyển vai trò và đánh giá hiệu quả. 
 • Phác thảo tầm nhìn mới cho TEAM.

Các bước triển khai

Thực hiện nhanh chóng qua online, không phải mất nhiều thời gian, hỗ trợ đa ngôn ngữ.

01.

Tư vấn triển khai

Tư vấn thủ tục triển khai, chuẩn bị thông tin cần thiết, sắp xếp và kế hoạch thời gian.

02.

Xác định đối tượng tham dự

Hỗ trợ phân tích theo từng mô hình, tìm kiếm và chọn lựa đối tượng tham dự phù hợp.

03.

Bắt đầu triển khai

Thiết lập hệ thống sẵn sàng, thông báo đến người tham gia để bắt đầu đánh giá.

04.

Trả kết quả thực hiện

Theo dõi tiến trình đánh giá, xác nhận hoàn thành và trả kết quả ngay sau hoàn thành.

05.

Tham gia huấn luyện

Thông báo đến học viên lịch trình huấn luyện và công tác hậu cần cần thiết khác.