Trait-Map® - Xác định Tính cách qua Nghề nghiệp

Công cụ Trait-Map® cho phép xác định tích cách trong công việc của người tham gia, giúp việc nhận diện nhân tài và bố trí công việc phù hợp với tích cách và năng lực nhân viên.

Code: trait-map Danh mục Từ khóa

Chi phí thực hiện:

1,500,000 VAT

Mô tả

Công cụ Trait-Map® cho phép bạn nâng cao nhận thức bản thân bằng cách hiểu rõ hơn các sắp xếp/ưu tiên và sở thích liên quan đến các nhiệm vụ và tình huống điển hình trong công việc. Việc hiểu tính cách sẽ giúp bạn xây dựng lộ trình cải thiện hay xây dựng nhiều chiến lược phát triển bản thân trong ngắn và dài hạn.

Đặt mua (Book) công cụ ngay!

  1. Giá niêm yết bởi OD-Tools, Giá dành cho 1 người tham gia đánh giá, Miễn phí xuất báo cáo nhóm.
  2. Hỗ trợ thanh toán trực tuyến với nhiều hình thức.
  3. Thực hiện bài đánh giá qua internet.
  4. Xuất báo cáo ngay sau hoàn thành đánh giá.
  5. Hướng dẫn đọc báo cáo và phân tích kết quả.

Chú ý:

  • Đối với cá nhân, chỉ nhận báo cáo về phản hồi tính cách người tham (khoảng 27 trang).
  • Đối với nhóm tham dự, nhận báo cáo từng cá nhân và cả báo cáo về nhóm (Báo cáo nhóm: sẽ phản ánh khi có nhiều thành viên nhiều tính cách cùng làm việc với nhau, sẽ có những ưu và nhược điểm như thế nào).

Nếu bạn chưa nắm rõ thông tin về công cụ có thể xem thêm các bài viết tại website. Hoặc liên hệ bộ phận tư vấn để được hướng dẫn.

Danh mục Sản phẩm

Bài viết xem nhiều

Sản phẩm tương tự

TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG

Chung tôi cung cấp đầy đủ thông tin về những công cụ, kể cả chương trình huấn luyện và đào tạo để bạn tham khảo và chọn lựa.

TƯ VẤN

Hỗ trợ tìm hiểu, cung cấp đầy đủ thông tin và thủ tục cần thiết

ĐĂNG KÝ

Book / Mua trực tuyến hoặc liên hệ tư vấn viên

THỰC HIỆN

Bài UK Test thực hiện Offline; Tất cả bài OD-Tools thực hiện Online;

đọc kết quả

Hỗ trợ đọc kết quả với nhiều hình thức Video Call, E-Learning, trực tiếp.

Form đăng ký tư vấn