fbpx

Trait-Map® - Xác định Tính cách qua Nghề nghiệp

1,500,000 VAT

Mô tả chi tiết

Đối với Cá nhân, Quý Anh/chị có nhu cầu thực hiện kiểm tra tính cách Trait-Map®. Vui lòng, book công cụ tại đây.

Trait-Map® cho phép bạn nâng cao nhận thức bản thân bằng cách hiểu rõ hơn các sắp xếp/ưu tiên và sở thích liên quan đến các nhiệm vụ và tình huống điển hình trong công việc. Việc hiểu tính cách sẽ giúp bạn xây dựng lộ trình cải thiện hay xây dựng nhiều chiến lược phát triển bản thân trong ngắn và dài hạn.

Tham gia công cụ

  1. Booking công cụ Trait-Map®
  2. Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ.
  3. Thông tin kiểm tra sẽ gửi qua email.
  4. Hướng dẫn đọc báo cáo và phân tích kết quả.

TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG

Chung tôi cung cấp đầy đủ thông tin về những công cụ, kể cả chương trình huấn luyện và đào tạo để bạn tham khảo và chọn lựa.

TƯ VẤN

Hỗ trợ tìm hiểu, cung cấp đầy đủ thông tin và thủ tục cần thiết

ĐĂNG KÝ

Book / Mua trực tuyến hoặc liên hệ tư vấn viên

THỰC HIỆN

Bài UK Test thực hiện Offline; Tất cả bài OD-Tools thực hiện Online;

đọc kết quả

Hỗ trợ đọc kết quả với nhiều hình thức Video Call, E-Learning, trực tiếp.

HỖ TRỢ TƯ VẤN

Điện thoại

Vui lòng, gọi chúng tôi!

Contact Me on Zalo