EQ-SWOT - Đánh giá Trí tuệ Cảm xúc

EQ-SWOT™ được thiết kế để cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về các cấp độ kỹ năng trí tuệ cảm xúc của bạn, cũng như giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các kỹ năng này tác động đến sức khỏe cá nhân và thành công nghề nghiệp của bạn.

Chi phí thực hiện:

1,500,000 VAT

Mô tả

EQ-SWOT™ – Công cụ đánh giá chỉ số trí tuệ cảm xúc của bạn.

Trí tuệ xúc cảm là khả năng cảm nhận cảm xúc của chính mình và người khác, và để trở nên hiệu quả hơn bằng cách sử dụng thông tin cảm xúc để định hướng cho suy nghĩ và hành vi của bạn. Trí tuệ xúc cảm là một khả năng có thể học được, tập hợp các kỹ năng có thể phát triển ở mọi lứa tuổi. Mô hình Trí tuệ xúc cảm được sử dụng trong EQ-SWOT™ bao gồm các yếu tố chung từ các mô hình khác nhau trong lĩnh vực này, dựa trên các ý tưởng và nguyên tắc mà hầu hết các mô hình đều có. Cách tiếp cận này làm cho EQ-SWOT™ có thể áp dụng cho một nhóm mục tiêu rộng hơn.

Đánh giá chi tiết 4 năng lực cảm xúc, gồm:

  • Năng lực Tự nhận thức
  • Năng lực Làm chủ Bản thân
  • Năng lực Nhận thức Xã hội
  • Năng lực Làm chủ Mối quan hệ

Đặt mua (Book) công cụ ngay!

  1. Giá niêm yết bởi OD-Tools, Giá dành cho 1 người tham gia đánh giá.
  2. Hỗ trợ thanh toán trực tuyến với nhiều hình thức.
  3. Thực hiện bài đánh giá qua internet.
  4. Xuất báo cáo ngay sau hoàn thành đánh giá.
  5. Hướng dẫn đọc báo cáo và phân tích kết quả.

Nếu bạn chưa nắm rõ thông tin về công cụ có thể xem thêm các bài viết tại website. Hoặc liên hệ bộ phận tư vấn để được hướng dẫn.

Danh mục Sản phẩm

Bài viết xem nhiều

Sản phẩm tương tự

TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG

Chung tôi cung cấp đầy đủ thông tin về những công cụ, kể cả chương trình huấn luyện và đào tạo để bạn tham khảo và chọn lựa.

TƯ VẤN

Hỗ trợ tìm hiểu, cung cấp đầy đủ thông tin và thủ tục cần thiết

ĐĂNG KÝ

Book / Mua trực tuyến hoặc liên hệ tư vấn viên

THỰC HIỆN

Bài UK Test thực hiện Offline; Tất cả bài OD-Tools thực hiện Online;

đọc kết quả

Hỗ trợ đọc kết quả với nhiều hình thức Video Call, E-Learning, trực tiếp.

Form đăng ký tư vấn